U en uw gezin

Familiale verzekering Familiale verzekering

Een gezinspolis verzekert uw aansprakelijkheid tegenover derden in uw privé-leven, zowel voor de aangerichte lichamelijke als stoffelijke schade.

De waarborg 'rechtsbijstand' in deze polis zorgt voor de verdediging van uw belangen en de terugvordering van uw schade indien u zelf benadeeld bent door de fout van een andere partij (U heeft vrije keuze van advocaat, terugbetaling van gerechtskosten, expertisekosten, ...).

Hospitalisatieverzekering Hospitalisatieverzekering

Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname.
De wettelijke ziekteverzekering betaalt slechts een deel van uw kosten terug en uw persoonlijke opleg (na tussenkomst van de mutualiteit) kan aardig oplopen.
Een hospitalisatieverzekering beschermt uw ganse gezin tegen mogelijke financiële tegenslagen.

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering

Uw auto en woning hebt u verzekerd...en uzelf? Wist u dat er in ons land elke dag minstens 600 ongevallen met ernstige lichamelijke letsels gebeuren?

Uw ziekenfonds en een hospitalisatieverzekering dienen als eerste vangnet en betalen kosten terug. Maar bij ernstige ongevallen met blijvende ongeschiktheid, volstaat dit niet om de financiële gevolgen van zo'n ongeval op te vangen.

Verzekering inkomensverlies Verzekering inkomensverlies

Als loontrekkende geniet u bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval in het privé leven van een gewaarborgd maandloon. Maar na een maand valt u terug op de wettelijke vergoedingen via uw ziekenfonds die maximum 60 tot 65 % van uw loon bedragen, met bovendien een wettelijk voorzien grensbedrag. Als de ongeschiktheid meerdere maanden duurt of zelfs blijvend is, kan dit uiteraard behoorlijke financiële problemen teweeg brengen.

Het hoeft geen betoog dat het verzekeren van een dergelijk inkomensverlies eigenlijk een absolute must is, zeker voor gezinnen met kinder- en/of leningslasten.

Verzekering huispersoneel Verzekering huispersoneel

Als u een werkvrouw, een tuinman of een babysitter in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht om een verzekering arbeidsongevallen voor hen af te sluiten, ook al hebt u geen RSZ verplichting.

Reizen Reizen

U bent met vakantie en u wordt ziek of krijgt een ernstig ongeval,... Medische kosten kunnen hoog oplopen in het buitenland.
Nog 100 km verwijderd van uw vakantiebestemming en uw auto doet het plots niet meer...
U moet dringend vervroegd naar huis omwille van een overlijden in de familie...
Na een ernstige panne of een ongeval heeft u dringend een vervangwagen nodig...

Allemaal situaties die u kan missen als kiespijn.
Op zo'n momenten verwacht u professionele hulp en bijstand.

Overlijdensverzekering Overlijdensverzekering

Niet de leukste zaken om bij stil te staan, maar het overkomt ons vroeg of laat allemaal.

Een overlijden is steeds een tragische gebeurtenis. In tegenstelling tot het onvermijdelijke emotionele drama, kan een mogelijk financieel drama voor de nabestaanden vermeden worden.
Denk maar aan de terugbetaling van het woningkrediet als er een inkomen wegvalt. Door het afsluiten van een schuldsaldoverzekering betaalt de verzekeraar bij overlijden van de verzekerde de nog uitstaande schuld terug aan de kredietverstrekker.

Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering

Bespaar je dierbaren een hoop financiële zorgen...