U en uw medewerkers

Arbeidsongevallen Arbeidsongevallen

Als werkgever wil u instaan voor het welzijn en de veiligheid van uw werknemers. Zij zijn immers uw kostbaarste kapitaal. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er zich toch ongevallen voordoen. Doet het ongeval zich voor op het werk of tijdens de reis naar en van het werk, dan hebben uw werknemers in beide gevallen recht op een vergoeding.

De arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht en zorgt voor wettelijk vastgelegde vergoedingen bij een arbeidsongeval. Deze wettelijke regeling is evenwel beperkt maar kan aangevuld worden met een aantal extra aanvullende verzekeringen.

Employee Benefits Employee Benefits

U wil uw personeel passend belonen. Maar dat is niet altijd zo evident. Als u een werknemer een loonsverhoging toekent, dan kost u dat als werkgever een veelvoud. Dus zoekt u naar andere voordelen die uw medewerkers extra kunnen motiveren.
Naast de wettelijk verplichte bescherming van uw werknemers kan u als werkgever nog extra-legale voordelen aanbieden zoals een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een firmawagen, GSM, internetaansluiting, enz… de verzameling van al deze extra-legale voordelen worden in het jargon ‘Employee Benefits’ genoemd.

Het zijn immers die voordelen die het verschil maken en uw medewerkers extra motiveren.

Wij hebben heel wat expertise opgebouwd in deze materie en geven u een compleet overzicht van ‘alle’ mogelijke oplossingen, adviseren u bij het maken van uw keuze en helpen u bij de uitvoering van het voordelenpakket.
Welke vergoeding kost u het minst en brengt het meeste op voor uw werknemer? Op welke manier kunt u creatief omgaan met verloningstechnieken?
Welke voordelen ervaren uw medewerkers nog als een echt voordeel? Het zijn slechts enkele vragen die u zich dagelijks stelt en waarop wij een antwoord kunnen bieden.

Als werkgever kunt u uw medewerkers mee laten profiteren van een extra bescherming door voor hen een groepsverzekering af te sluiten. Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord: u bepaalt hoeveel de vennootschap betaalt en volgens welke formule. Elke medewerker kan vervolgens eigen accenten leggen (à la carte), afhankelijk van zijn specifieke gezinssituatie.
Hiermee beschikt u over een belangrijke en zéér gewaardeerde component van een modern beloningsbeleid. En dat werkt motiverend.

Eraly Verzekeringen bezorgt u een maatwerk-oplossing in functie van uw personeels- en verloningsbeleid.

Aanvullend pensioen : ook uw zorg? Aanvullend pensioen : ook uw zorg?

Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de overheid te veel om de burgers bewust te maken van het nut van een (aanvullend) pensioen en van eigen inspanningen daarvoor.

Individuele Pensioentoezegging en aanvullende waarborgen Individuele Pensioentoezegging en aanvullende waarborgen

De individuele pensioentoezegging is een ideaal instrument om uw pensioenplanning als zelfstandig bedrijfsleider te optimaliseren eventueel met aanvullende waarborgen zoals gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling.

De individuele pensioentoezegging is een overeenkomst afgesloten tussen uw vennootschap en de verzekeringsmaatschappij met uzelf als enige verzekerde. Als het contract aan bepaalde voorwaarden voldoet (80% regel) , zijn de premies bovendien volledig fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten van uw onderneming.

Zelfstandige bedrijfsleiders hechten veel belang aan pensioenopbouw. Ze zullen dan ook streven naar een maximaal aanvullend pensioenkapitaal. Dat kapitaal, afhankelijk van loon en loopbaan, willen we graag voor u berekenen. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd.

Groepsverzekering Groepsverzekering

Een groepsverzekering biedt net dezelfde modaliteiten als een individuele pensioentoezegging, maar dan voor een 'groep' van personen die tot eenzelfde categorie behoren: bijv. de zaakvoerders, de afgevaardigd bestuurders, de directieleden,...

Interesse om uzelf aantrekkelijk te belonen?
Eraly Verzekeringen biedt een volledig pakket oplossingen aan.
Neem vandaag nog contact met ons op voor een grondige bespreking.
Samen met u toetsen we uw noden, onderzoeken we de mogelijkheden en stellen we een pakket op maat op voor uw pensioen.