Patrimonium

Brandverzekering Brandverzekering

Investeringen in gebouwen, machinepark, voorraden... lopen meestal hoog op.

Een degelijke brandpolis voorziet in de betaling van herstellings-, vervangings- of wederopbouwkosten van al uw bedrijfsgoederen. Standaard wordt een multi-risicodekking aangeboden (brand, storm, waterschade, glasbraak) eventueel aangevuld met extra waarborgen zoals onrechtstreekse verliezen, expertisekosten, natuurrampen zoals aardbeving en overstroming, bederf van koopwaar...

Bedrijfsschadeverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Stel, een brand heeft uw gebouw totaal vernield. Uw brandverzekeraar is al druk in de weer, dus de vergoeding voor de schade aan het gebouw en de inhoud komt zeker in orde.

Maar intussen draait u geen omzet meer en hebt u geen inkomsten, terwijl u wel uw vaste kosten moet blijven doorbetalen zoals lonen bedienden, intresten en aflossing van investeringskredieten, enz... Ook die schade weegt zwaar.

Diefstalverzekering Diefstalverzekering

Inbraken op bedrijfsterreinen en diefstal van bedrijfsmaterieel komen meer en meer voor.

Met een aangepaste diefstalverzekering in functie van de beveiligingsmaatregelen beschermt u zich tegen het financieel verlies bij diefstal of beschadiging van bedrijfsgoederen.

Alle risico's electronica Alle risico's electronica

Uw onderneming draait voor een groot stuk op elektronica: computers, netwerken en servers, fax, telefooncentrale, kopieerapparaat, alarminstallaties, sturing van machines, ...

Maar een kort moment van overspanning, waterschade of zelfs een ongelukkig voorvalletje met een kopje koffie, kan deze gevoelige apparatuur beschadigen. Bovendien zijn deze elektronica vatbaar voor diefstal. De werking van uw bedrijf kan hierdoor in het gedrang komen. Gegevensbestanden gaan verloren, uw medewerkers zijn technisch werkloos en u kan uw klanten niet meer verder helpen. Uiteraard heeft dat ook financiële gevolgen.

Een verzekering alle risico's elektronica biedt u de garantie dat deze gevolgen beperkt blijven.

Machinebreuk Machinebreuk

Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Bij dure machines, waarvoor ook de herstellingskosten een aardig prijskaartje dragen, is ook de financiële impact soms erg groot. In dat geval is het raadzaam om een verzekering machinebreuk af te sluiten.

Transport Transport

In uw bedrijf draait alles rond distributie, invoer, uitvoer. U vervoert of laat verbruiksgoederen, afgewerkte of half afgewerkte fabrikaten vervoeren. Een dergelijk transport is nooit zonder risico's. Een transportverzekering zorgt voor zekerheid op de weg.

Waardenverzekering Waardenverzekering

Werkt u in uw bedrijf dagelijks met grote sommen geld of ander waardepapier en bewaart u die in een kluis? Wat indien deze waarden mee in een brand verloren gaan of gestolen worden? Of een overval ? Met een waardenverzekering kunnen uw waarden op maat verzekerd worden ook tijdens het transport naar uw bank.